Bảng giá xe UAZ tháng 10/2017

Thương hiệu xe Uaz đã xuất hiện rất lâu tại thị trường Việt Nam và vào năm 2016 thương hiệu xe này đã quay trở lại Việt Nam với 3 dòng xe chính hãng

1. Giá xe Uaz Hunter

Giá xe Uaz Hunter Trophy 2017: 460.000.000 VNĐ

Giá xe Uaz Hunter Base 2017: 410.000.000 VNĐ

Giá xe Uaz Hunter mui mềm 2017: 390.000.000 VNĐ

2. Giá xe Uaz Patriot

Giá xe Uaz Patriot 2017: 686.000.000 VNĐ

3. Giá xe Uaz Pickup

Giá xe Uaz Pickup Limited 2017: 566.000.000 VNĐ

Giá xe Uaz Pickup Comford 2017: 510.000.000 VNĐ

Giá xe Uaz Pickup Standard 2017: 490.000.000 VNĐ

HÀ SƠN

Nguồn: UAZ Việt Nam

Trả lời